Pretensioonid

HT Trade OÜ pakub müügiks tooteid, mille kirjeldus on Müüja kodulehel vastava kauba juures välja toodud. Enne kauba kasutamist tuleb Kliendil tutvuda kauba kasutusjuhendi ja tootjapoolsete soovitustega, et vältida toote ebaõigest kasutamisest tulenevaid kahjustusi. Juhul, kui toode ei vasta kokkulepitud tingimustele või ei toimi korrektselt, on Kliendil õigus esitada pretensioon, sh edastada toode 1) garantiiremonti või 2) taganeda lepingust.

 
1. Garantiiremont
• E-poes müüdavale kaubale kehtib tootjapoolne garantii juhul, kui see on märgitud toote kirjelduses või tootega kaasas olevatesse dokumentides. Garantii kehtib vastavalt tootjapoolsetele garantiitingimustele;
• Garantiidokumentideks on müügiarve ja teatud tootjate puhul ka tootja lisatud dokumendid. Garantiidokumendid tuleb esitada koos tootega garantiiremonti. Garantiidokumendil peab olema märgitud toote mudel, seerianumber, müügi kuupäev. Nõuetekohaste dokumentide puudumisel garantii ei kehti;
• Sõltumata sellest, kas toote suhtes on väljastatud garantii, vastutab Müüja kaubal lasuvate puuduste eest, mis olid olemas kauba Kliendile üleandmise hetkel, isegi juhul kui puudus ilmneb hiljem, v.a juhul kui Klient teadis või pidi teadma kaubal lasuvast puudusest lepingu sõlmimisel. Tarbijalemüügi puhul vastutab Müüja kauba puuduse eest, mis ilmneb 2 aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Eeldatakse, et 6 kuu jooksul kaubal ilmnenud puudus oli olemas kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega;
• Puudusega kauba parandamine, vahetamine või tagastamine toimib vastavalt VÕS sätestatud tingimustele;
• Klient peab Müüjat teavitama kaubal lasuvast puudusest mõistliku aja jooksul alates hetkest, millal ta puudusest teada sai või pidi saama. Tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest Müüjale 2 kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada;
• Esemed tuleb garantiiremondiks toimetada aadressile Türi 10c Tallinn (lahtioleku ajad on leitavad kodulehel „Juriidilised andmed“ all)
• Müüja ei ole kohustatud omal kulul kõrvaldama puuduseid toodetel ja detailidel, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud;
• Puuduste ilmnemisel teostatakse tootele vajalik remont või asendatakse uuega alati võimalikult lühikese aja jooksul, kuid üldjuhul kulub remondiks14-45 päeva alates kauba toimetamist aadressile Türi 10C, Tallinn, sõltuvalt asjoalust, kas tegu on tootjapoolse veaga või kas remondi teostamiseks on vajalik tellida uusi detaile välismaalt;
• Puuduste kõrvaldamisel ei ole Müüja kohustatud taastama või säilitama toodetele salvestatud andmeid ja informatsiooni. Need ei kuulu ka garantii alla ning andmete kaotamise ega taastamisega seotud kulutusi ei hüvitata.
 
2. Lepingust taganemine
 
• Vastavalt VÕS-le võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. HT Trade OÜ e-poest tellitud kauba puhul algab tähtaeg kauba tarbijale üle andmise kuupäevast. 14-päevase taganemisõiguse kasutamisel tuleb lähtuda VÕS-s sätestatust. Käesoleval lehel on info kergemaks leidmiseks toodud välja olulisemad tingimused:
• Tarbija peab lepingust taganemisel jälgima VÕS §-s 562 sätestatud tarbija kohustusi. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes.
• Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud ese(med) tagastada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist. Esemed tuleb tagastada klienditoe poolt antud asukohta, milleks on Tondi Ärikeskuse Omniva pakiautomaat.
• Toodete tagastamisel tuleb Kliendil veenduda, et tagastatav(ad) ese(med) oleks(id) samas seisukorras nagu nad olid kauba väljastamisel tellijale;
• Lepingust taganemisel kannab tarbija asja tagastamisega seotud otsesed kulud.
• Kogu eseme(te) eest tasutud summa tagastatakse Kliendile 14 päeva jooksul alates sellest kui Klient on nõuetekohaselt tagastanud lepingu esemeks olnud asja(d). Raha tagastatakse pangaülekandega pangakontole, kust ostu eest tasuti.
• 14-päevane tagastusõigus ei kehti VÕS § 53 lg 4 sätestatud juhtudel, sh järgneva kauba puhul: 1) tooted, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestatud; 2) audio- ja videosalvestised ning arvutitarkvara, mille ümbrise on tarbija avanud; 3) suletud pakendiga asjadele, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui pärast kohaletoimetamist on pakend avatud (nt kõrvaklapid, pesu, sukad jms).

Tagasiside

Hea klient! Me soovime, et meie klienditeenindus ja pakutavad tooted vastaksid võimalikult hästi Teie vajadustele ja seetõttu on Teie tagasiside (nii positiivne kui negatiivne) meile väga oluline! Palume Teil anda tagasiside kasutades allolevat vormi või saates see meiliga aadressile info@httrade.ee
 
 

 
Vastame Teie kirjadele nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul.
 

KKK

Kui palju maksab kauba kohaletoimetamine?

HT Trade e-poest on võimalik kaup saada kolmel erineval moel:

Kättesaamine Itella SmartPost pakiautomaadist – 2.99.-

Kättesaamine DPD PickUp punktist – 2.59.-

Kättesaamine Omniva pakiautomaadist – 3.29.-

Mugav kohaletoimetamine kulleriga – 3,99 € – 17,99 €

Kättesaamine Eesti Post postkontorist – 4,99 €

Kui pikk on toodete tarneaeg?

Toodete tarneaeg on kuvatud iga toote juures eraldi. Sõltuvalt sellest, kas toode on laos kohe olemas või tellimisega, võib tarneaeg küündida kuni ühe kuuni.

Kas ma saan mittesobivuse korral oma toote tagastada?

Jah, kõikidele toodetele kehtib 14-päevane tagastamisvõimalus, v.a toodetele, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitsest tulenevatel või hügieenilistel põhjustel, kui pärast kohaletoimetamist on pakend avatud (nt kõrvaklapid, pesu, sukad jms).

Kust on kaup pärit? 

Kaupa tellitakse erinevatelt hulgimüüjatelt üle Euroopa. Meie tarneriikide hulgas on nt Saksamaa, Holland, Suurbritannia, Norra, Leedu, Poola, Prantsusmaa.

Privaatsuspoliitika

Käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted panevad paika, kuidas me kasutame ja kaitseme informatsiooni, mida kasutajad edastavad meile meie e-poe kasutamisel. HT Trade OÜ kohustub kaitsma kasutajate privaatsust ning kinnitame, et veebilehel küsitud kasutaja andmeid kasutame üksnes kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Vastutus kogutavate isikuandmete eest


Kasutaja edastatud isikuandmete kogumise ja kontrollimise eest vastutab Eesti äriühing HT Trade OÜ (edaspidi HT Trade). Isikuandmete kogumisel ja kontrollimisel lähtume Eesti isikuandmete kaitse seadusest ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivist 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta.

Kogutavad isikuandmed


HT Trade kogub isikuandmeid, mida kasutaja edastab näiteks tellimust tehes, või kontakteerudes klienditeenindusega.

Kogutavate isikuandmete hulka kuuluvad:

 • Nimi
 • Sünniaeg
 • Aadress
 • E-mail
 • Telefoninumber
 • Muu informatsioon, mis on oluline kliendiküsitluste, loosimiste ja/või pakkumistega seoses

Kogutud isikuandmeid ja informatsiooni kasutame järgmistel eesmärkidel:

 • Asutusesisene arvepidamine
 • HT Trade veebilehel kliendi kasutajakonto loomine ja haldamine
 • Läbi kodulehe edastatud tellimuste töötlemine
 • Tellimuste ja kohaletoimetamise staatuse edastamine
 • Kasutajaga tellimuse või kohaletoimetamise probleemide ilmnemisel kontakteerumine
 • Kasutaja päringutele vastamine
 • Kasutaja teavitamine uutest või muutunud teenustest
 • Otseturundus
 • Loosimiste võitjate teavitamine
 • Kasutajale sobivate pakkumiste ja infomatsiooni edastamiseks tehtavate analüüside teostamine
 • Küsitluste edastamine, et pakkuda kasutajatele võimalus mõjutada ja parendada meie teenust
 • Teenuse pakkumise süsteemide parendamine
 • Meie teenuse ebaõige kasutamise vältimine

Hoiame kasutaja andmeid nii kaua, kui on vajalik eeltoodud eesmärkide täitmiseks või seaduses nõutud perioodi. Pärast seda kogutud isikuandmed kustutatakse.

Turvalisus


Me tagame kasutajate isikuandmete kaitse. Isikuandmetele lubamatu juurdepääsu või isikuandmete avalikustamise vältimiseks oleme võtnud kasutusele sobivad füüsilised, tehnoloogilised ja administratiivsed meetmed. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Isikuandmete kontroll


Me ei müü ega avalikusta kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma isikuandmete omaniku nõusolekuta või seadusest tuleneva kohustuseta.
Kasutajal on õigus igal ajal paluda informatsiooni tema kohta kogutud andmete suhtes. Tema kohta kogutud andmete informatsiooni väljastamine on kasutajale tasuta. Kui isikuandmed on valed või ebaolulised, on kasutajal õigus paluda informatsiooni korrigeerimist või eemaldamist. Me ei saa eemaldada andmeid, kui neile kehtib seadusjärgne hoiustamise nõue või need on vajalikud lepingust tulenevate nõuete sissenõudmiseks.
Me võime kasutada isikuandmeid edastamaks kasutajale kolmandate osapoolte pakkumisi, mida me peame kasutaja jaoks huvitavaks. Isikul on võimalik ennast igal ajal pakkumiste saajate nimekirjast eemaldada kasutades iga kirja lõpus olevat võimalust või võttes meiega ühendust emailil info@httrade.ee

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused


Meil on õigus vajadusel privaatsustingimusi muuta. Meie veebilehte kasutades kinnitate, et olete käesolevate tingimustega tutvunud ning nõustute nendega. Privaatsustingimustes tehtud muudatustega kursis olemiseks palume külastada meie veebilehte.
Kõigi seoses privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@httrade.ee